Ακαδημία

H ευρεία εμπειρία μας, πολύχρονη και σε στέρεες βάσεις στον χώρο υπαίθριων δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τα ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν στην προσωπική τελειοποίηση του εκάστοτε μαθητή αλλά και ομάδας χωριστά. Είναι χωρισμένα σε επίπεδα ανάλογα με την εμπειρία και τις δεξιότητες. Με συγκεκριμένους στόχους και μεθόδους υλοποίησης όπως θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εκπαιδευτικό Σύστημα

Βασίζεται στο Γαλλικό πρότυπο Κατάβασης Φαραγγιών EFC, το οποίο υπήρξε πρόδρομος για την ανάπτυξη του canyoning παγκοσμίως θέτοντας τις βάσεις του και στην Ελλάδα. Η διδακτέα ύλη (ποικιλία τεχνικών, χρόνοι διεξαγωγής, γεωγραφική κατανομή, κ.λπ.) είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν εκμεταλλευτούν το διεθνές δίκτυο των σχολών και την τεράστια τεχνογνωσία της EFC.

Σκοπός

Η συνεχής εκπαίδευση των μελών της ακαδημίας σε εφαρμοσμένες και νέες τεχνικές με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Το πλήρες και κατανοητό πρωτόκολλο ασφαλείας με την ουσιαστική καθοδήγηση μας εγγυάται την κατάρτιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων σας στη φιλοσοφία και τις σύγχρονες τεχνικές του canyoning.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

Address

184 Mayfield St. Hopewell
Junction, NY 12533

Phone

Email