Επίπεδο Ομαδαρχών

H ευρεία εμπειρία μας, πολύχρονη και σε στέρεες βάσεις στον χώρο υπαίθριων δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τα ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν στην προσωπική τελειοποίηση του εκάστοτε μαθητή αλλά και ομάδας χωριστά. Είναι χωρισμένα σε επίπεδα ανάλογα με την εμπειρία και τις δεξιότητες. Με συγκεκριμένους στόχους και μεθόδους υλοποίησης όπως θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση.

ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ

Ομαδαρχών

Σχολή κατάβασης φαραγγιών canyoning επιπέδου Ομαδαρχών, SFP2.

  • Σκοπός: Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να διασχίσουν με ασφάλεια τεχνικά φαράγγια αυξημένης τεχνικής δυσκολίας. Πιο συγκεκριμένα ο εκπαιδευόμενος να γίνει ικανός κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής εκδρομής σε οποιοδήποτε τύπο φαραγγιού, να βοηθήσει τους αυτόνομους συμμετέχοντες να προοδεύουν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφαλείας. Όλες οι τεχνικές δεξιότητες που καλύπτονται μπορεί να εμβαθύνουν κατά τη διάρκεια των ειδικών θεματικών ενοτήτων που είναι αφιερωμένες σε αυτές για την περεταίρω εξέλιξη των εκπαιδευομένων.
  • Διάρκεια: Η εκπαίδευση διαρκεί 7 ημέρες, και πραγματοποιείται με καταβάσεις σε διάφορα φαράγγια της Κρήτης και πεδία καθώς και 1 ημέρα (απόγευμα) θεωρητικού περιεχομένου (γνωριμίας). Αναλόγως επιπέδου της εκάστοτε ομάδας και των καιρικών συνθηκών η διάρκεια μπορεί να τροποποιηθεί.
  • Συμμετοχή: Η σχολή απευθύνεται σε άτομα με ελάχιστη εμπειρία το επίπεδο αυτονόμων, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν καλή φυσική ιατρική βεβαίωση και είναι ασφαλισμένοι (ασφάλιση ατυχήματος) καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολής. Στην αρχή της σχολής πραγματοποιείται τεστ αξιολόγησης επιπέδου συμμετεχόντων ώστε να διασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο. Οι εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον συμμετέχοντα να συνεχίσει στη σχολή, αν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή την ομάδα του.
  • Πιστοποίηση επιπέδου: Μετά την ολοκλήρωση της, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν την πιστοποίηση του Κέντρου Κατάβασης Φαραγγιών και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Canyoning Crete Outdoor Center, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε περαιτέρω σχολές προχωρημένου επιπέδου, βοηθών εκπαιδευτών κ.λπ.
  • Τεχνικός εξοπλισμός: Παρέχεται ο ομαδικός εξοπλισμός, ο ατομικός κατόπιν συνεννοήσεως. Εσείς θα χρειαστείτε μόνο τα προσωπικά σας είδη (αντίσκηνο, υπνόσακο, σακίδιο, ρουχισμό).
  • Κόστος συμμετοχής: 420 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο κόστος συμμετοχής στις σχολές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Οι μετακινήσεις γίνονται με ιδιωτικά μέσα. Οι διανυκτερεύσεις γίνονται σε δωμάτια που βρίσκονται κοντά στα φαράγγια με οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων ή στο ύπαιθρο σε αντίσκηνα. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων είναι τα δώδεκα άτομα, για τη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

Address

184 Mayfield St. Hopewell
Junction, NY 12533

Phone

Email